Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"

ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ
ОД ЗНАЊА ДО ЗВАЊА
ПАМЕТАН ИЗБОР
Млекарска школа са домом ученика
Др Обрен Пејић
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији...
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека....
На овом смеру ученици стичу теоретска и практична знања и усавршавају вештине прераде меса и производње месних прерађевина...
МЕСАР
На овом смеру ученици стичу теоретска и практична знања у области технологије пекарства...
ПЕКАР
ОПЕРАТЕР У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве производњом, прерадом и дистрибуцијом прехрамбених производа ...
ЗАШТО
МЛЕКАРСКА ШКОЛА?
ЗАТО ШТО ...

... је производња хране једна од најперспективнијих делатности;

... имамо најбоље услове за обављање практичне наставе;

... ћете открити тајну производње пиротског бренда пиротског качкаваља;

... имамо одлично опремљене кабинете и лабораторије;
... ћете имати више практичне
него теоретске наставе;

... се настава обавља само у једној смени.

... ћете стећи образовање са практичним знањем.

... организујемо стручне
екскурзије и посете сајмовима;
... ученици који нису из Пирота
имају обезбеђен смештај у дому;

... имамо балон халу за спортске активности;

... имамо традицију преко 70 година.

... ћете имати велике могућности у погледу наставка школовања.
ДОНЕСИ ПРАВУ ОДЛУКУ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ
У МЛЕКАРСКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ"
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...


ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...

Филм о школи

Филм о дому ученикаПријавите се на мејлинг листу школе


НАШИ СОЦИЈАЛНИ ПАРТНЕРИ


Поводом Светског дана избеглица, у просторијама наше школе одржан је пригодан скуп уз дружење, радионице и послужење...
Обележили смо Светски дан избеглица
ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној индустрији. У непосредној ...

ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека ...

МЕСАР
На овом смеру ученици стичу практична знања и усавршавају вештине прераде меса ...

ПЕКАР
На овом смеру ученици теоретска и практична знања у области технологије пекарства

ОПЕРАТЕР
Оператер у прехрамбеној индустрији је стручњак за рад у предузећима која се баве ...Министарство просвете, науке и технолошког развоја
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2018 ©

HeNiNG design