Logo mlekarske skole sa domom ucenika

Општа документа

ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ


КОРИСНИ ЛИНКОВИ
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
    Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад у средњим школама - законе, правилнике и стандарде. 

1.
Закон о основама система образовања и васпитања
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)
2.
3.
4.
Закон о ученичком и студентском стандарду
("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Правилник о оцењивању ученика у средњој школи
("Сл. гласник РС", бр. 33/1999 и 108/2003)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014)
25.
26.
Правилник о евиденцији у средњој школи
("Сл. гласник РС", бр. 31/2006, 51/2006, 44/2013 и 55/2014)
27.
28.
29.
Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији
("Сл. гласник РС", бр. 25/1993, 80/1993, 21/1994, 4/1995, 31/2000 i 106/2005)
30.
Одлука о мрежи установа studentskog стандарда
("Сл. гласник РС", бр. 7/1993, 19/1993, 6/1999, 50/2002, 97/2005 i 90/2011)
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2015 ©
Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas
Postavite pitanje Postavite pitanje
Footer - Lokacija skole Footer - Lokacija skole
Footer - Pratite nas