Организовање и остваривање наставе у другом полугодишту 2020/21.г.

На основу одлука кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, донетих на седници одржаној 11 јануара 2021. године настава у средњим школама почиње са радом по моделу Б који подразумева комбиновану наставу, уз доследну примену свих епидемиолошких мера.

Начин реализације наставе ће се прилагођавати у складу са препорукама кризног штаба и одлукама Владе Републике Србије које су условљене епидемиолошком ситуацијом. 

Први и други разред похађају наставу у преподневној смени, а трећи разреди у послеподневној смени.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design