Конкурс за упис у Дом ученика

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:
- за прву расподелу - од 12. до 24. јула 2021. године,
- за преостала слободна места - од 24. до 27. августа 2021. године.

О Детаљима конкурса и потребној документацији можете се информисати на линку.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design