Млекарска школа са домом ученика
"Др Обрен Пејић"

ул. Николе Пашића 173, 18300 Пирот

+ 381 10 311 258

ПИБ: 100188336

Матични број: 07172419

Шифра делатности: 8532

Контактирајте нас
Директор
Ненад Ђорђевић

010 210 0 127

Секретар
Марија Такић

010 311 258 лок. 608

Педагог
Немања Анђелковић

010 311 258 лок. 604

Рачуноводство
Миљана Цветковић

010 311 258 лок. 603

Млекарска радионица
Александар Манчић

010 322 300

Продавнице школе


Дом ученика - управник
Милан Сурланџис

010 313 718 лок. 605
Дом ученика
Васпитачи

010 313 718 лок. 605


Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design