Др Обрен Пејић


Млекарска школа у Пироту добила је име по доктору Обрену Пејићу.

Рођен у Ћићевцу, Ћуприја, СР Србија. Дипломирао на Пољопривреднo шумарском факултету у Београду 1936. године.

За време другог светског рата активно је сарађивао са НОП-ом и био у заробљеништву.

Период од 1946. до 1948. године провео је на специјализацији у Тимирјазевој академији, где је стекао степен кандидата пољопривредних наука.
Након обављеног стажа у Млекарској школи у Шкофјој Лоци, изабран је за асистента за предмет млекарства на Пољопривредном факултету у Земуну, на коме је 1949/50. обављао функцију продекана.

У звање доцента изабран је 1949. године, а у звање ванредног професора 1958. године. Поред тога организовао је и наставу из предмета исхрана домаћих животиња.

Докторирао је на Пољопривредном факултету у Сарајеву 1959. године.

Године 1961. изабран је у звање редовног професора за предмет технологија млека на Технолошком факултету у Новом Саду. На овом факултету се посебно истакао радом на оснивању Завода за млекарство, организовању наставе и припремању кадрова за ову област.

Био је члан многих научних и стручних организација у земљи и иностранству. Учествовао је на XX међународном конгресу за млекарство у Штокхолму, у Шведској.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design