Уколико желите да наставите прекинуто школовање или никада нисте ни похађали средњу школу, Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" образује ванредне ученике за трећи и четврти степен стручне спреме.

У четворогодишнјем трајању:
          • Прехрамбени техничар

    У трогодишњем трајању:
          • Прерађивач млека
          • Пекар
          • Месар
Процедура уписа

Упис у први разред се врши конкурсом за упис у јунском року са редовним ученицима по процедури које прописује Министарство просвете и објављује га путем јавних медија.

Потребна документа:

          • Сведочанство 8.разреда основне школе
          • Извод из матичне књиге рођених
          • Лекарско уверење за упис у школу

НАШИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ВЕТАРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Техничар за
биотехнологију је
стручњак за рад у
лабораторијама и...
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...
ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design