На овом смеру ученици стичу теоретска и практична знања у области технологије пекарства.

Практична обука се обавља у малој пекарици у оквиру школе као и у приватним  пекарама које су опремљене савременим уређајима за производњу.

У непосредној производнји:
          • Обликовање и печење хлеба и свих врста пецива,

У продавницама за снабдеванје и продају хлеба и пецива:
          • Презентацију и продају хлеба и свих врста пецива

У току школовања изучава:
          • Технолошку шему производње хлеба, пецива, колача и тестенина
          • Припрему финалног производа,
          • Обликовање, печење, презентацију и продају свих врста пецива.

На крају школовања полаже завршни испит по Упутству министра просвете.
Радна места:

          • Рад у пекарама за обраду и прераду хлеба и пецива,
          • Рад у трговини за продају хлеба и пецива.

Наставак школовања:

          • Четврти разред за прехрамбеног техничара,
          • V степен (специјализација)

Образовни профил
ПЕКАР

15

Квота за упис
2022 / 23

9

Општих
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ВЕТАРИНАРСКИ
ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...

ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбено-биотехнолошки
техничар је
стручњак за рад у
лабораторијама и...

ПРЕРАЂИВАЧ
МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design