ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР - IV степен


Прехрамбено-биотехнолошки техничар је стручњак за рад у лабораторијама и погонима прехрамбене, фармацеутске и хемијске индустрије гда се примењују биотехнолошки процеси.

У непосредној производњи:
          • ради на линијама за производњу и прераду
            прехрамбених производа
          • ради на издвајању и пречишћавању биљних и
            животињских сировина од којих се добијају
            прехрамбени производи (уље, шећер, скроб),
          • користи активности микроорганизама где се
            биолошким путем  могу да производе прехрамбени
            производи и сировине (кисело млеко, јогурт, кефир),
            биолошки конзервисано поврће (кисели купус),
            пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино,
            ензими, алкохол (етанол), лекови (антибиотици,
            витамини), хемикалије и енергенти., 

У лабораторији:
          • узима узорке за анализу и испитиванје физичких,
            хемијских и микробиолошких карактеристика,
          • контролише присуство и садржај хемикалија и
            адитива у намирницама,
          • контролише исправност, односно неисправност
            намирница
     На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • лабораторија за испитивање квалитета хране,
          • погони за производњу прехрамбених производа
          • погони за производњу пијаће воде,
          • млекаре,
          • месаре,
          • пекаре,
          • посластичаре,
          • погони за производњу алкохолних и безалкохолних
            пића,
          • складишта прехрамбених производа,
          • самосталне радионице,..

Наставак школовања:
          • сви факултети и високе школе. посебно прехрамбени технолошки, хемиски и слични


Образовни профил
ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

30

Квота за упис
2022 / 23

14

Општих
предмета

12

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ВЕТАРИНАРСКИ
ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...

ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...

ПРЕРАЂИВАЧ
МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design