ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ - IV степен


Техничар за биотехнологију је стручњак за рад у лабораторијама и погонима прехрамбене, фармацеутске и хемијске индустрије гда се примењују биотехнолошки процеси.

У непосредној производњи:
          • ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина од којих се добијају прехрамбени производи (уље, шећер, скроб),
          • користи активности микроорганизама где се биолошким путем  могу да производе прехрамбени производи и сировине (кисело млеко, јогурт, кефир), биолошки конзервисано поврће (кисели купус), пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, ензими, алкохол (етанол), лекови (антибиотици, витамини), хемикалије и енергенти., 

У лабораторији:
          • узима узорке за анализу и испитиванје физичких, хемијских и микробиолошких карактеристика,
          • контролише присуство и садржај пестицида и адитива у намирницама,
          • исправност, односно неисправност намирница
     На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • лабораторија за испитивање квалитета хране,
          • погони за производњу прехрамбених производа
          • погони за производњу пијаће воде,
          • пекаре,
          • посластичаре,
          • погони за производњу алкохолних и безалкохолних пића,
          • складишта прехрамбених производа,
          • самосталне радионице,

Наставак школовања:
          • пољопривредни факултет,
          • технолошки факултет,
          • технички факултет,
          • природно-математички факултет


Образовни профил
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

30

Квота за упис
2022 / 23

14

Општих
предмета

12

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ВЕТАРИНАРСКИ
ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...

ПРЕРАЂИВАЧ
МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...

ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design