Наша школа је специјализована установа за образовање кадрова за потребе прехрамбене, пре свега млекарске индустрије. Оно по чему је школа уникатна и јединствена је то што поседује школску радионицу за обуку ученика и извођење практичне наставе.

Школска млекарска радионица је опремљена уређајима за прераду млека и израду млечних производа: качкаваљ, бели сир, пастеризовано млеко, јогурт а раде се и  други производи који су предвиђени планом и програмом, полутврди сиреви, сиреви са плеснима и сл. 

Ученици имају све могућности да упознају процес производње и израде низа производа и тако стекну знања, вештине и способности за брзо и лако укључивање у индустријску  производњу.

Поред квалитетне обуке кадра за млекарску индустрију, Млекарска школа тржишту нуди  производе из производног асортимана углавном на локалном тржишту. Капацитет прераде школске радионице је 4 000 литара млека дневно.
Школска радионица има имплементиран HACCP стандард, а тренутно је у процедури увођења стандарда ISO 22 0000.

Погон школске радионице је комплентно реновиран и адаптиран тако да смо прилагодили производне линије захтевима стандарда и захтевима тржишта. Тренутно поседујемо две модерно опремљене  радионице, од којих је једна специјализована за израду сирева док је друга специјализована за израду конзумних производа.

Поред радионичарских простора адаптиране су и свлачионице за потребе ученика као и улаз у производне погоне

Сходно традицији пиротског краја, наша радионица је орјентисана ка производњи сирева, нарочито ка производњи широко познатог ПИРОТСКОГ КАЧКАВАЉА.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design