Млекарска школа са домом ученика "Др. Обрен Пејић" у Пироту је средња стручна школа која образује кадрове у области производње и прераде хране при чему је уже специјализована за кадрове млекарске индустрије.

Школа се налази на адреси Николе Пашића бр. 173. И смештена је у сопственој згради. У саставу школе је и дом ученика који је мешовитог типа.

Настава у Млекарској школи одвија се у једној смени и изводи се у опремљеним учионицама, специјализованим учионицама, кабинетима и амфитеатром за извођење теоретске наставе и лабораторијама и радионицама за извођење практичне наставе.

У циљу рационализације пољопривредних школа, 1947. године школа је прерасла у двогодишњу Специјалну сточарско-млекарску школу.
Значајна прекретница за школу је 1950. година. Те године она постаје Млекарска школа са практичном обуком и са задатком да образује КВ млекаре, по двогодишњем програму.

Педесетих година у школи је радио и др Обрен Пејић, чије име носи данашња Млекарска школа, а који је дао велики допринос њеној афирмацији и развоју, усавршавајући технологију производње Пиротског качкаваља.

Све до 1969/70 године школа је уписивала по једно одељење нових ученика. Од те године проширује се програм образовања млекара на три године. Реформом образовања 1976/77 године образовање је постало двостепено и усмерено.

Реконструкција старе школе и изградња новог школског блока почела је 1977. године.

Школске 1978/79 године, Млекарска школа добија право на школовање техничара, најпре млекарских, затим техничара за прераду намирница животињског порекла, а потом и прехрамбеног техничара. У овом периоду повећава се и број ученика који су похађали Млекарску школу. Са једног одељења, временом се дошло на шест, потом на осам.

Данас школу похађају ученици од првог до четвртог разреда у четири образовна профила.Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design