Млекарска школа са домом ученика "Др. Обрен Пејић" у Пироту је средња стручна школа која образује кадрове у области производње и прераде хране при чему је уже специјализована за кадрове млекарске индустрије.

Школа се налази на адреси Николе Пашића бр. 173. И смештена је у сопственој згради. У саставу школе је и дом ученика који је мешовитог типа.

Настава у Млекарској школи одвија се у једној смени и изводи се у опремљеним учионицама, специјализованим учионицама, кабинетима и амфитеатром за извођење теоретске наставе и лабораторијама и радионицама за извођење практичне наставе.
Информатичко-рачунарски кабинет опремљен је рачунарима неопходним у данашњим савременим условима наставе.

Школа има и библиотрку са преко 5.000 књига и часописа, балон халу за физичко васпитање и ограђено двориште.

У радионицама млекарске школе изводи се практична настава са циљем обуке ученика за потребе млекарске, пекарске и индустрије меса, као и преквалификација и доквалификација одраслих.

Млекарска школа је једна од 55 стручних школа у Србији обухваћених реформом средњих стручних школа.

Од оснивања 1945. године до данас школу је завршило више од 3.500 ученика који су данас носиоци млекарске производње широм земље и познати стручњаци ван ње.

За допринос у образовању у 2005. години Министарство просвете и спорта доделило је школи СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ.

Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић"


1945

ГОДИНА
ОСНИВАЊА

74

ГОДИНА
ТРАДИЦИЈЕ

5

ОБРАЗОВНA
ПРОФИЛА

3500

СВРШЕНИХ
УЧЕНИКА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design