ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА - III степен


Прерађивач млека је специјализовано занимање за обраду и прераду млека.

     У непосредној производњи:
          • Врши физичко, хемијско и органолептичко оцењивање сировине;
          • Прераду сировина до финалног производа;

     У продавницама за снабдевање и продају млека и млечних производа:
          •  Продају млека и млечних производа.

     У току школовања изучава:
          • Технологију млека;
          • Традиционалну производњу пиротског какчкаваља.

На крају школовања полаже завршни испит по Упутству министра просвете.
     Радна места:

          • Млекарска индустрија
          • Продавнице за снабдевање и продају млека

     Наставак школовања:

          • Четврти разред за прехрамбеног техничара,
          • V степен (специјализација)

Образовни профил
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

15

Квота за упис
2022 / 23

10

Општих
предмета

6

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ВЕТАРИНАРСКИ
ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...

ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбено-биотехнолошки
техничар је
стручњак за рад у
лабораторијама и...

ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design