ДокументаШколска документа

Овде можете погледати, односно прузети, документе којима се уређује рад школе као што су статут школе, иниерни правилници, информатори и одлуке. 
(Стату Млекарске школе са домом ученика "Др Обрен Пејић"
(Правила понашања у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
(Правилник  о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика Млекарске школе са домом ученика „Др обрен пејић“ )
(Информатор о раду Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
Правилник о испитима у Млекарској школи са домом ученика Др "Обрен Пејић" )
Правилник о о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика Mлекарске школе са домом ученика „Др Oбрен Пејић“  )
(Правилник o дисциплинској и материјалној одговорности запослених у  Млекарској школи са домом ученика “Др Обрен Пејић” )
(Правилник о јавним набавкама Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о поступку унутрашњег узбињивања Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Правилник о кућном реду у дому Млекарске школе са домом ученика ,, Др Обрен Пејић ” )
(Изабрани уџбеници за школску 2019/2020 годину Млекарске школе са домом ученика Др Обрен Пејић)
(Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић")
(Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић")

Планови, програми, извештаји

Овде можете погледати, односно прузети, планове и програме рада. 
(Школска 2022/2023 година.)
(За школску 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, и 2024/2025 годину годину.)
(За школску 2022/2023 годину.)
(За школску 2021/2022 годину.)
(За школску 2018/2019 годину.)

Приручници

Овде можете погледати, односно прузети разне приручнике
(Сервис за пружање подршке инклузивном образовању)
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије)

Обрасци

На овој страници можете погледати, односно прузети, највише коришћене обрасце за школску евиденцију у средњим школама који су у службеној употреби у Републици Србији и дати су у DOC формату.

Ови обрасци намењени су наставницима и урађени су и припремљени за штампу на обрасцима датим у Службеном гласнику.
Глобални годишњи план рада наставника
Оперативни план рада наставника
Образац припреме за извођење наставног часа
Образац ИОП 3(пример) - НОВИ ОБРАЗАЦ
Образац ИОП 4 - НОВИ ОБРАЗАЦ
Портфолио наставника

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design