Видео галерија


ПРОМО СПОТ


ФИЛМ О ШКОЛИ


Млекарска школа са домом ученика "Др. Обрен Пејић" у Пироту је средња стручна школа која образује кадрове у области производње и прераде хране при чему је уже специјализована за кадрове млекарске индустрије...
ФИЛМ О ДОМУ УЧЕНИКА
Дом ученика при Млекарској школи пружа услуге смештаја, исхране, васпитно-образовног рада и организацију слободног времена ученицима средњих школа у Пироту, као и услуге смештаја и исхране редовним студентима
ДАНИ ХЛЕБА И СИРА
У Дому културе је 1.11.2018. одржана је манифестација ''Дани хлеба и сира'', коју организује Млекарска школа са домом ученика ''др Обрен Пејић''.
Ова манифестација први пут је одржана 2009. године под називом ''Хлеб наш насушни''. Током година добила је међународни и такмичарски карактер са циљем да се истакну успеси ученика, али и чињеница да заједничка интересовања прехрамбених школа не познају границе.
Еразмус+ - Пројекат мобилности ђака
Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области:
    • образовање,
    • млади и
    • спорт.

У најширем смислу, програм Еразмус+ у области образовања има следеће приоритете:
    • унапредити и подржати развој свих нивоа образовања,
    • ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
    • оснажити везу образовања са светом рада,
    • створити додатне вредности за европски простор образовања,
    • повезати земље чланице у дефинисању образовних политика.

У фокусу програма Еразмус+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.


Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design