ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР - IV степен


Ветеринарски техничар помаже и асистира ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

Шта ради ветеринарски техничар:
          • помаже ветеринару у лечењу животиња,
          • води ветеринарску апотеку,
          • информише и саветује узгајиваче животиња о
             начину одгајања и неговања
          • обавља једноставније прегледе животиња - врши
            лабораторијске прегледе, даје терапију, чисти и
            превија повређене животиње,
          • помаже при хирушким захватима код животиња,
          • врши вештачку оплодњу и помаже ветеринару
            приликом порођаја животиња,
          • ради лабораторијске анализе,
          • спроводи санитарне и зоохигијенске превентиве,
          • спроводи мере заштите од заразних болести и
            паразита, вакцинише животиње, спречава ширење
            заразних болести и епидемија у сточарству.
На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • у ветеринарским амбулантама, станицама и
            институтима
          • на фармама за узгој животиња,
          • у ветеринарским амбулантама,
          • у ветеринарским заводима,
          • у лабораторијама.
          • послови подразумевају и рад на отвореном простору.

Наставак школовања:
          • ветеринарски факултет,
          • медицински факултет,
          • пољпоривредни факултет смер сточарство,
          • све друге факултете природних и друштвених смерова.


Образовни профил
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

30

Квота за упис
2023 / 24

12

Општеобразовних
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ПРЕХРАМБЕНО-БИОТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
Прехрамбено-биотехнолошки
техничар је
стручњак за рад у
лабораторијама и...

ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...

ПРЕРАЂИВАЧ
МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design