ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР - IV степен


Ветеринарски техничар помаже и асистира ветеринару при третману и здравственој заштити животиња на терену и у ветеринарској амбуланти.

У ветеринарској амбуланти:
          • помаже ветеринару у лечењу животиња,
          • обавља једноставније прегледе животиња,
          • даје терапију, чисти и превија повређене животиње,
          • води ветеринарску апотеку,
          • спроводи санитарне и зоохигијенске превентиве,
          • спроводи мере заштите од заразних болести и паразита, вакцинише животиње, спречава ширење заразних болести и епидемија у сточарству.

У лабораторији:
          • ради лабораторијске анализе
На крају школовања полаже матурски испит по Упутству министра просвете.

Радна места:
          • фарме за узгој животиња,
          • ветеринарске амбуланте,
          • пољпоривредне апотеке,
          • кланице,
          • самостални узгој домаћих животиња и кућних љубимаца.

Наставак школовања:
          • ветеринарски факултет,
          • медицински факултет,
          • пољпоривредни факултет смер сточарство,
          • све друге факултете природних и друштвених смерова.


Образовни профил
ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

30

Квота за упис
2022 / 23

12

Општеобразовних
предмета

11

Стручних
предмета

2

Изборна
предмета

НАШИ ОСТАЛИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ


ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Техничар за
биотехнологију је
стручњак за рад у
лабораторијама и...

ПРЕРАЂИВАЧ
МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...

ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design