Лицима која по закону немогу остварити статус редовног, онима који немају завршену средњу школу, или пак желе да остваре виши степен образовања, промене квалификацију, Млекарска школа са домом ученика "Др Обрен Пејић" пружа могућност стицања образовања кроз преквалификацију и доквалификацију.     

Преквалификација
уколико желите да промените занимање, односно преквалификација представља образовање за други образовни профил у истом трајању без обзира на подручје рада.

Доквалификација
уколико са завршеном трогодишњом школом желите да наставите школовање и завршите четворогодишњу школу, односно доквалификација представља образовање за други образовни профил у дужем трајању без обзира на подручје рада. 
Процедура уписа

Преквалификација

Преквалификација се може уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене профиле а чији број прописује Министарство просвете.
     Потребна документа:
          • Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III, IV разред)
          • Диплома матурског или завршног испита
          • Извод из матичне књиге рођених

Доквалификација

Преквалификација се може уписати током целе школске године док се не попуне сва слободна места за одређене програме а чији број прописује Министарство просвете.   
Потребна документа:
          • Сведочанства претходног образовног профила (I, II, III разред)
          • Диплома завршног испита
          • Извод из матичне књиге рођених

НАШИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

ВЕТАРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
Ветеринарски техничар
асистира ветеринару при
третману и здравственој
заштити животиња...
ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
Техничар за
биотехнологију је
стручњак за рад у
лабораторијама и...
ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА
Прерађивач млека је
специјализовано
занимање за обраду и
прераду млека...
ПЕКАР
.
На овом смеру ученици
стичу теоретска и
практична знања у
области технологије...

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design