89. Новосадски сајам

У суботу, 21.05.2022. године ученици наше школе посетили су 89. Пољопривредни сајам у Новом Саду. Искуства која су понели са међународног сајма ће им отворити видике и надамо се могућности за бављењем сопственим бизнисом.

Култура размене искустава и праћење достигнућа у пољопривреди, нарочито у производњи хране су основне смернице које ће наши ученици понети са овог сајма.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја

© 2011 • МЛЕКАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА "Др ОБРЕН ПЕЈИЋ" - Пирот • 2022 ©
HePeNiNG design